“Wij investeren in jonge innovatieve digital companies.”

Investeren

DotCompanies investeert op een betrouwbare manier in veelbelovende innovatieve ICT-bedrijven. De focus ligt in het bijzonder op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, daar waar een kapitaalinjectie en begeleiding een significante bijdrage kan leveren tot het realiseren van ambities.

Wij richten ons hierbij op bedrijven die actief zijn op het snijvlak van Digital en Commerce. Denk hierbij aan jonge bedrijven die innovatieve software ontwikkelen voor het ICT en de E-commerce markt.

DotCompanies investeert in beginsel vanuit eigen middelen. De investering betreft naast een kapitaalinjectie ook een betrokken en professionele begeleiding van participaties, tot een maximum van 100.000 Euro en tegen een minderheidsbelang. Indien gewenst zal DotCompanies strategische partners betrekking in dit proces.