“Wij zien investeren als meer dan alleen het oplossen van een financieringsbehoefte.”

Digital Ventures
DotCompanies participeert in jonge innovatieve bedrijven in Nederland. De segmenten waar we ons op richten zijn ICT en Digital Commerce. DotCompanies doet dit op ondernemende wijze waarbij financiering slechts één aspect is.

Investeringsfocus
Startkapitaal (tot 100.000 Euro tegen een minderheidsbelang) voor innovatieve online software oplossingen met een sterk business model.

DotCompanies
DotCompanies beoogt vraag en aanbod op effectief en betrokken wijze bij elkaar te brengen met als doel kansrijke innovatieve ‘Digital Companies‘ de kans te geven hun potentie te bereiken met continue focus op ondernemerschap, succes en rendement.

DotCompanies werkt vanuit een uniek concept dat zowel ondernemers als investeerders kansen biedt om te groeien.